Pàgina web de Ramon Soler i Fabregat

El titular permet la reproducció parcial dels continguts d’aquesta pàgina, sempre que sigui amb objectius no comercials i que hom citi la font. Actualització: 7 juliol 2021

HISTÒRIA DEL LLIBRE   HISTÒRIA DE L’ART   EPISTEMOLOGIA   BIBLIOTECONOMIA

   BOOK HISTORY            ART HISTORY         EPISTEMOLOGY      LIBRARIANSHIP

___________________________________________________________________________________________

HISTÒRIA DEL LLIBRE / BOOK HISTORY

Producción, circulación y uso del libro de arte en España durante la Edad Moderna:

“Producción, circulación y uso…” per temes, fins 1830 (Word) (En construcció):


Bibliologia i cultura escrita: recursos a Internet. Aproximadament 1.200 enllaços sobre història del llibre, de l’escriptura, de la impremta, de la lectura i de les biblioteques

BDHAH: Biblioteca Digital d’Història de l’Art Hispànic, dir. Bonaventura Bassegoda i Hugas. Altres col·leccions històriques digitals de llibres sobre art, arquitectura i arqueologia: aproximadament 140 Enllaços (biblioteques i col·leccions digitals) = Enlaces (bibliotecas y colecciones digitales) = Links (libraries and digital collections)

“Relaciones sociales establecidas en torno a la producción del libro sobre arte, siglos XV-XIX: de Basilea a Basilea, pasando por otros 20 emporios de la imprenta europea”. Estudi de bibliografia històrica, suplement a Julius von Schlosser, Die Kunstliteratur. Tracta Basilea, Anvers, Nuremberg, Estrasburg, Venècia, Roma, París, Florència, Lió, Madrid, Londres, Amsterdam, Bolonya, Dresde, Leipzig, Zuric, Bassano del Grappa, Parma, Berlín, Múnic, Viena, etc. A publicar a Titivillus, 7 (2021) (versió impresa: p. 55-109).

“El Doctus artifex en el entorno de Felipe II : institucionalización de la ciencia, bibliofilia y ascenso social”. Manuscrits, 16 (1998), p. 177-187 (Pdf)

“Libros de arte en bibliotecas de artistas españoles (siglos XVI-XVIII) : aproximación y bibliografía”. Locus amoenus, 1 (1995) , p. 145-164 (Pdf)

“Llibres de perspectiva a biblioteques d’artistes espanyols (segles XVI-XVIII)”. D’art, 20 (1994), p. 167-179 (Pdf)

___________________________________________________________________________________________

HISTÒRIA DE L’ART / ART HISTORY

Recursos a Internet d’art i arquitectura = Internet art and architecture resources. Base de dades amb 7.260 enllaços, a publicar en 2021 al Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona. Mostres adaptades a la docència del Departament d’Art i de Musicologia [Nombre d’enllaços] (Excel):

Art extremo-oriental (anterior al segle XX):

Art del subcontinent indi (no islàmic ni europeitzat):


Guia virtual del col·leccionisme i del mecenatge artístics. De l’antiga Roma al segle XX. Aproximadament 2.000 enllaços (700 sobre Itàlia, 300 sobre Roma), classificats per països i èpoques

“Selecció de fonts en línia sobre història de l’art i arquitectura”. BiD, 13 (2004)

___________________________________________________________________________________________

EPISTEMOLOGIA / EPISTEMOLOGY

___________________________________________________________________________________________

BIBLIOTECONOMIA / LIBRARIANSHIP

“Accés per matéries a fonts de dades estadístiques: el catáleg de la UAB”. Item, 19 (1996), p. 122-136 (Pdf)

___________________________________________________________________________________________

Obra menor: vegeu-ne les referències a Dialnet.

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website with WordPress.com
Per començar
%d bloggers like this: